Projektet Stockholm Life Tech

Att tillgängliggöra strukturer för forskning och innovation

Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödmottagare är Region Stockholm, övriga parter är Akademiska Hus, Flemingsberg Science, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park och Stockholm Science City. Syftet är att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg och Hagastaden för små och medelstora företag.

Målen med projektet

  • Att öka tillväxt hos små och medelstora life science-bolag i de två starka life science-miljöerna Flemingsberg och Hagastaden
  • Att tillgängliggöra laboratorier, forsknings- och innovationsinfrastrukturer för företag i och kring de två starka life science-miljöerna
  • Att öka Stockholmsregionens attraktionskraft med särskilt fokus på life science
  • Under projekttiden är målet att nå 200 företag med olika former av stöd, att utveckla och testa generiska och skalbara metoder och modeller för företags möjlighet att nyttja forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Flemingsberg och Hagastaden, samt att öka samarbetet mellan olika typer av forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

Primär kontaktperson:
Projektledare Nina Lahti nina.lahti@regionstockholm.se

Kontakt projektpartner KI Science Park:
Sara Gunnerås sara.gunneras@kisciencepark.se

Skrivet om projektet:

Region Stockholm: 36,4 miljoner till projekt inom teknikutveckling i Stockholmsregionen

SSCI: Stockholm Life Tech synliggör honungsmagneterna för regionens FoU