Kancera logotype

Kancera

Kancera AB, utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer.

Kancera har två patentskyddade läkemedelskandidater under klinisk respektive preklinisk utveckling. Dessa två läkemedelskandidater verkar genom ett nytt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet.