DN Life Science special: Unikt samarbete – hjärtat i framgångsrikt Life Science-kluster

I stadsdelen Hagastaden växer ett nav i Stockholmsregionens Life Science-kluster fram med målsättning att bli en av de främsta i världen. En stark samverkan mellan Karolinska Institutet, Region Stockholm och Akademiska Hus har skapat unika förutsättningar för en innovativ miljö där både forskare och företag kan få stöd genom hela sin utvecklingsresa. Detta skapar nytta för patienter och invånare eftersom det ytterst handlar om att bota sjukdomar och att rädda liv.

Närheten till både sjukhus och universitet och ett campusområde som erbjuder en Science Park lockar både små start-ups och etablerade internationella företag.

– Den samlade innovationskraften, kompetensen och expertisen i kombination med att det finns lokaler som möter entreprenörers och företags behov gör att många väljer att etablera sig här. Genom olika nätverk och innovationsprogram får alla bolag, oavsett storlek, möjlighet att ta del av den samlade kunskapen som finns i området, säger Lilian Wikström, vd för Karolinska Institutet Innovations.

Goda förutsättningar att bli världsledande inom Life Science
Region Stockholm har antagit en Life Science-strategi för regionen. En forskningsinfrastruktur i världsklass, ett hälso- och sjukvårdssystem av hög internationell kvalitet, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett dynamiskt innovationsklimat är de främsta drivkrafterna bakom strategin.

– Det är med den här sortens mötesplatser som Stockholm, jämte sin ställning inom forskning, klinisk verksamhet och företagande inom medicin och teknik kan positionera sig bland de främsta i världen inom Life Science, säger Martin Tegnér, chef för programkontoret Life Science vid Region Stockholm.

Lilian Wikström, vd för Karolinska Institutet Innovations, Martin Tegnér, chef för programkontoret Life Science vid Region Stockholm och Björn Lindberg Sylvan, strategisk uthyrare på Akademiska Hus.

Unik möjlighet till flexibla lokaler
Akademiska Hus ger möjlighet för företag att hyra lokaler mitt på campus – från kontorsstol och labbänk till större labbmiljöer och huvudkontor. Lokalerna ligger i anslutning till Karolinska Institutet med närhet till andra myndigheter, företag och organisationer med koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa.

– Vi kan erbjuda både nystartade och etablerade företag en fysisk plats anpassad efter deras behov. Vi är i en spännande utvecklingsfas och vill öppna upp för fler att flytta in och dra nytta av de mötesplatser och den innovationskraft som finns här, säger Björn Lindberg Sylvan, strategisk uthyrare på Akademiska Hus.

Sms-livräddare för samman frivilliga som har HLR-kunskap, närmaste hjärtstartare och en person med misstänkt hjärtstopp. Systemet och appen ägs, drivs och utvecklas av Heartrunner Sweden AB.

Framgång för företag med ursprung i klustret
Anacardio är ett av företagen som vuxit fram ur den innovativa miljön. Genom banbrytande forskning från Karolinska Institutet utvecklar ett team av hjärtsviktsexperter och läkemedelsproffs en ny behandlingsmetod för hjärtsvikt.

Ett annat företag som har sina rötter här är Heartrunner Sweden AB som startades av en grupp forskare med ena foten i klinik och den andra i akademin. Med modern teknik larmas frivilliga personer med kunskaper inom hjärt-lungräddning till en plats där någon drabbats av ett hjärtstopp. Många liv har räddats när livräddare snabbt varit på plats.