Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och kommersialiserar en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover.

Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. En stor del av alla medicinska beslut grundas på analys av blodprover. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. Hemchecks målsättning är att förbättra vårdkvaliteten genom en minskad hemolysfrekvens.

De tjänster som Hemcheck erbjuder består av hemolyskontroll med hjälp av engångstester för blodprover i vakuumrör (v-Test) och engångstester för blodprov i blodgassprutor (s-Test), samt en gemensam avläsare. Tjänsten CE-märktes i sin helhet under slutet av 2018 och marknadslanseringen inleddes under 2019 på den svenska och europeiska marknaden.

Läs mer om Hemcheck här!

A Working Lab Medical Device
Go back